Yazılım

Laravel Codec Mesajlaşma Platformu Entegrasyonu

 • Friday, 19 April 2019
Laravel Codec Mesajlaşma Platformu Entegrasyonu

Türkiye'nin önde gelen SMS gönderim servislerinden biri olan Codec Mesajlaşma Platformu'nu artık Laravel web projelerinize kolay ve sıkıntısız bir şekilde entegre etmenize imkan sağlayan Laravel Codec Fast Sms paketini huzurlarınıza sunuyorum.

Gereksinimler

Laravel >= 5.3
PHP >= 5.6.4

Kurulum

Öncelikle hayrican/laravel-codec-fastsms paketini projenizin Composer bağımlılıklarına eklemeniz gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki komutu projeniz içerisinde çalıştırın.

composer require hayrican/laravel-codec-fastsms

Service Provider (Laravel 5.5'ten Eski Versiyonlar)

Eğer Laravel 5.5 veya daha yeni bir versiyonunu kullanıyorsanız bu adımı atlayabilirsiniz.

Servis Provider kaydını config/app.php klasöründe yapınız.

'providers' => [
  ...,
  HayriCan\CodecFastSms\CodecFastSmsServiceProvider::class,
]

Konfigürasyon

Konfigürasyon dosyasını oluşturmak için vendor:publish komutunu çağırınız.

$ php artisan vendor:publish --provider="HayriCan\CodecFastSms\CodecFastSmsServiceProvider"

Codec API Erişim Bilgileri

Projenizde config/codecfastsms.php klasörünü görüntüleyip Codec API erişim bilgilerinizi buraya giriniz.

[
 'username'=> "CODEC_USERNAME",
 'password'=> "CODEC_PASSWORD",
 'sender'=> "CODEC_SENDER",
]

Rota Yapılandırması

Varsayılan router prefix'i api ve middleware api. Bu bölümde prefix ve middleware bölümlerini düzenleyebilirsiniz.

[
 'route_prefix'=> 'api',

 'middleware'=> ['api'],
]

SMS İsteğini Kaydet

Varsayılan record değeri false ve bunun anlamı sms istekleriniz veritabanına kaydedilmeyecek. Eğer sms isteklerinizi veritabanına kaydetmek istiyorsanız bu alanı true yapınız.

[
 'record'=> true
]

Değeri true olarak değiştirdikten sonra projeyi migrate etmeniz gerekiyor

$ php artisan migrate

Bu işlemden sonra sms_records_table tablosu veritabanınızda oluşturulacak.

Paketin Kullanımı

1.HTTP Request

Artık /codec-fastsms rotasına POST isteği yaparak sms gönderebilirsiniz

Örn1. Bir numaraya mesaj gönderime

Screencast1

Örn2. Birden fazla numaraya aynı mesajı gönderme

Screencast2

Örn3. Birden fazla numaraya farklı mesaj gönderme

Screencast3

2.Artisan Konsol

Örn1. Bir numaraya mesaj gönderime
$ php artisan fastsms:send --phone='5XXXXXXXXX' --messageContent='Message Text'
Örn2. Birden fazla numaraya aynı mesajı gönderme
$ php artisan fastsms:send --phone='5XXXXXXXXX~5YYYYYYYYY~5ZZZZZZZZZ' --messageContent='Message Text'
Örn3. Birden fazla numaraya farklı mesaj gönderme
$ php artisan fastsms:send --phone='5XXXXXXXXX~5YYYYYYYYY~5ZZZZZZZZZ' --messageContent='Message Text~Message Text2~Message Text3'

 

Detaylı dökümantasyona erişmek ve güncellemeler hakkında bilgi sahibi olmak için https://github.com/HayriCan/laravel-codec-fastsms sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın.

Hayri Can BARÇIN

Birçok konuda araştırma yapan ve kendini olabildiğince geliştirmeye aç bir Yazılım Mühendisi.

armut

DİĞER YAZILARIMIZ

PRIVACY POLICY


Copyright © 2018. Created WITH BY OkurDaYazar